Norrgavel

Vad är status på min order?

Uppdaterad

På Norrgavel arbetar vi med naturmaterial och stora delar av vår produktionsprocess är manuell och arbetet utförs med största precision för ett perfekt slutresultat. Med hänsyn taget till produktionsprocessens natur, kan förseningar med kort varsel inträffa.

Om du inte hör något

Är din order planerad att lämna vårt lager i Lammhult enligt det ursprungliga kommunicerad tidsspannet du fick vid ordertillfället. Vänligen notera att din order kan skickas under hela spannet (spannet om två veckor). Spannet anger när din order lämnar vårt lager och därefter tillkommer ytterligare några dagar innan leveransen slutligen når ditt hem. 

Du aviseras när din order är försenad

Om din order drabbas av en försening någon gång under processen, aviserar vi dig så snart vi kan. Avisering sker via mail och du informeras om hur länge samt varför din order är försenad.

Du aviseras när din order skickas från Lammhult

När din order lämnar vårt lager i Lammhult, aviseras du alltid via mail om att din order har lämnat vårt lager. Från det att ordern har lämnat vårt lager tar det oftast några arbetsdagar innan ordern slutligen når dig. Beroende på valt transportsätt kan du också i vissa fall följa din försändelse och en spårningslänk är då inkluderad i mailet du får. Om du inte får en spårningslänk, kommer du att bli kontaktad av vår transportör när godset är redo att levereras till dig.