Norrgavel

Vad är äggoljetempera?

Uppdaterad

Äggoljetempera är en målarfärg som kan användas både till väggar och möbler. På Norrgavel har vi målat våra möbler med äggoljetempera sedan början av 1990-talet.

Vi har valt att använda tempera eftersom det är den mest ekologiska färg vi hittat. Färgen är helt kretsloppsanpassad - inga miljöfarliga ämnen ingår.

Färgen innehåller ekologiska ägg, linolja, vatten och jord- och mineralpigment, konserveringsmedel (godkända för livsmedel) samt sickativ (torkmedel).