Norrgavel

Var tillverkas möblerna från Norrgavel?

Uppdaterad

De allra flesta av Norrgavels möbler tillverkas av utvalda snickerier i Småland, Skåne och Baltikum. Tack vare det blir transporterna korta och miljöbelastningen mindre. Snickerierna står för stor yrkesskicklighet och erfarenhet; ofta flera generationer tillbaka.

Ett gediget hantverkskunnande krävs, för även med de bästa maskinerna måste en del göras för hand. Det är ett långsiktigt åtagande att börja tillverka en ny produkt för Norrgavel och bygger på ömsesidig tillit. Känslan för noggrannhet är avgörande i valet av ett nytt snickeri.

De obehandlade möblerna (eller delarna) ytbehandlar och monterar vi själva i Lammhult, där också den slutgiltiga kvalitetskontrollen görs. Den kundorderstyrda tillverkningen gör att Norrgavels möbler vanligtvis har 6-12 veckors leveranstid.

Tillverkningen av våra möbler sker inom EU och montering samt ytbehandling till största del i våra egna produktionslokaler i Lammhult, Sverige. Det är ett medvetet val att förlägga produktionen så nära som möjligt – både för att hålla nere behovet av transporter men även för att få full insyn i produktionsprocessen. Lagstiftningen för miljöfrågor är strikt i alla länder inom EU, vilket gynnar en miljövänlig produktion.

Du kan alltid läsa mer om vår tillverkning och våra material på vår hemsida.